Clár Athbhreithnithe Eagraíochtúil

Tá an Clár Athbhreithnithe Eagraíochtúil (ORP) Is tionscnamh nuachóirithe na seirbhíse poiblí faoi choimirce na Roinne Chaiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (roimhe seo á riaradh ag an Roinn an Taoisigh). An ORP i gceist leis an ngnóthas na measúnuithe as cumais na Ranna Rialtais agus Oifigí móra aonair a chun freastal ar na dúshláin atá romhainn